"send gouts" — Słownik kolokacji angielskich

send gouts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij podagry
  1. send czasownik + gout rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The bullets struck the pulsating flesh of the amoeboid creature like a series of small explosions, sending gouts of translucent green slime flying into the air.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo