Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"send fliers" — Słownik kolokacji angielskich

send fliers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij lotników
  1. send czasownik + flier rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Meanwhile, the Nissan dealer had been sending me fliers full of pretty pictures of their new cars.

    Podobne kolokacje: