"send electronically" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij elektronicznie
  1. send czasownik + electronically przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Each person who agreed to help got programs sent electronically to their computers and a piece of the problem to work on.

powered by  eTutor logo