"send attachments" — Słownik kolokacji angielskich

send attachments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij załączniki
  1. send czasownik + attachment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Free allows users to send attachments up to 300MB in size, with files available for download for five days.

    Podobne kolokacje: