PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"send announcements" — Słownik kolokacji angielskich

send announcements kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij ogłoszenia
  1. send czasownik + announcement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Last fall, the foundation sent announcements of its new prize to members of Congress, governors and universities and to other foundations.

podobne do "send announcements" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "send announcements" po angielsku

rzeczownik