PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"send advertisements" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij reklamy
  1. send czasownik + advertisement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Even if some marketers continued to send e-mail advertisements, the number would drop.