"send Johnson" — Słownik kolokacji angielskich

send Johnson kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij Johnsona
  1. send czasownik + Johnson rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He sent Johnson running to the truck for a shovel and a rope, and in five minutes they had dug and hoisted the girl out.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo