"selective focus" — Słownik kolokacji angielskich

selective focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybiórcze ognisko
  1. selective przymiotnik + focus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Tilted plane focus (camera movements used to achieve selective focus)

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo