"selective" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

selective przymiotnik

selective + rzeczownik
Kolokacji: 67
selective listing • selective breeding • selective school • selective serotonin inhibitor • selective pressure • selective college • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
3. selective school = szkoła dostępna nie dla wszystkich selective school
5. selective pressure = presja selekcyjna selective pressure
6. selective college = college dostępny nie dla wszystkich selective college
7. selective use = wykorzystanie selektywne selective use
8. selective advantage = selektywna korzyść selective advantage
9. Selective Service = Obowiązkowa służba wojskowa Selective Service
przysłówek + selective
Kolokacji: 7
highly selective • most selective • extremely selective • academically selective • somewhat selective • ...
selective + przyimek
Kolokacji: 4
selective in • selective for • selective about • selective with

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.