"seen together" — Słownik kolokacji angielskich

seen together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobaczony razem
  1. see czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The two of them had been seen in public together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo