BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"widely seen" — Słownik kolokacji angielskich

widely seen kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powszechnie zobaczony
  1. see czasownik + widely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    She was widely seen by both the public and the court as having great influence over her husband.

powered by  eTutor logo