"secure way" — Słownik kolokacji angielskich

secure way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpieczna droga
  1. secure przymiotnik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Which probably is a good, secure way to do it.

    Podobne kolokacje: