"secondhand book" — Słownik kolokacji angielskich

secondhand book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): secondhand książka
  1. secondhand przymiotnik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I found a quite heartbreaking drama played out in a secondhand book.

    Podobne kolokacje: