"season winds" — Słownik kolokacji angielskich

season winds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiatry pory roku
  1. season rzeczownik + wind czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Portland Mayor Wins The primary season is now winding to a close, with the final Democratic contests on June 7 in California, New Jersey, New Mexico and Montana.

    Podobne kolokacje: