"season trying" — Słownik kolokacji angielskich

season trying kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): próbowanie pory roku
  1. season rzeczownik + try czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But a string of recent problems has made their season more trying.

    Podobne kolokacje: