"season title" — Słownik kolokacji angielskich

season title kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku tytuł
  1. season rzeczownik + title rzeczownik
    Silna kolokacja

    The team has won 5 straight league regular season titles over the span of 2006 to 2010.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo