"season subscription" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prenumerata pory roku
  1. season rzeczownik + subscription rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If those people don't want to watch the Jets, why don't they cancel their season subscriptions?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo