"subscription" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

subscription rzeczownik

rzeczownik + subscription
Kolokacji: 14
magazine subscription • trial subscription • membership subscription • journal subscription • newspaper subscription • ...
subscription + rzeczownik
Kolokacji: 40
subscription service • subscription fee • subscription access • subscription concert • subscription series • ...
subscription + czasownik
Kolokacji: 7
subscription costs • funded by subscription • Subscription requires • subscription includes • subscription expires • ...
czasownik + subscription
Kolokacji: 9
subscription required • sell subscriptions • cancel one's subscription • receive a trial subscription • offer subscriptions • ...
przymiotnik + subscription
Kolokacji: 19
public subscription • free subscription • annual subscription • monthly subscription • one-year subscription • ...
przyimek + subscription
Kolokacji: 10
by subscription • of subscriptions • through subscriptions • for a subscription • from subscriptions • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.