PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"season spends" — Słownik kolokacji angielskich

season spends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku wydaje
  1. season rzeczownik + spend czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After a season spent picking the losers for a hobby, Reese considered his options during the off-season.

    Podobne kolokacje: