"season records" — Słownik kolokacji angielskich

season records kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapisy pory roku
  1. season rzeczownik + record czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The season 2002-03 went awfully wrong for Huddersfield and at one point didn't record a win in 8 games.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo