"season performance" — Słownik kolokacji angielskich

season performance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonanie pory roku
  1. season rzeczownik + performance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Other teams were given byes to later rounds, based on season performance.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo