"season draws" — Słownik kolokacji angielskich

season draws kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku rysuje
  1. season rzeczownik + draw czasownik
    Zwykła kolokacja

    Last fall, the 61-day season drew 459,265 people who bet $119 million.

    Podobne kolokacje: