"season championship" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mistrzostwa pory roku
  1. season rzeczownik + championship rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The competition to win the regular season championship in a baseball league.

powered by  eTutor logo