"season averaging" — Słownik kolokacji angielskich

season averaging kolokacja
Popularniejsza odmiana: season averages
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osiąganie średnią pory roku
  1. season rzeczownik + average czasownik
    Luźna kolokacja

    This season, though, he has averaged 8 points a game.

    Podobne kolokacje: