"search technology" — Słownik kolokacji angielskich

search technology kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukiwania technika
  1. search rzeczownik + technology rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The search technology provides local search results in more than 1,400 cities.