"search task" — Słownik kolokacji angielskich

search task kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukiwania zadanie
  1. search rzeczownik + task rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The infected subjects were also less accurate than the controls in the categoric search task (88% v 93%; p<0.05).

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo