"search interface" — Słownik kolokacji angielskich

search interface kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukiwania interfejs
  1. search rzeczownik + interface rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Most digital libraries provide a search interface which allows resources to be found.