"search focuses" — Słownik kolokacji angielskich

search focuses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukiwania naciski
  1. search rzeczownik + focus czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The company said the search for the source of contamination is focusing on the packaging and distribution process.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo