PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"seal away" — Słownik kolokacji angielskich

seal away kolokacja
Popularniejsza odmiana: sealed away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opieczętuj daleko
  1. seal czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    But the warm water did not reach the part of me that I had sealed away.