PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"sealed away" — Słownik kolokacji angielskich

sealed away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opieczętowany daleko
  1. seal czasownik + away przysłówek
    Zwykła kolokacja

    But the warm water did not reach the part of me that I had sealed away.