"scream through" — Słownik kolokacji angielskich

scream through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krzycz całkowicie
  1. scream czasownik + through przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She'd run screaming through the plant into the administration building.

    Podobne kolokacje: