"scheduled to release" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: scheduled to be released
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaplanowany do zwolnienia
  1. schedule czasownik + release czasownik
    Zwykła kolokacja

    The final report is scheduled to be released by the end of May.

    Podobne kolokacje:

podobne do "scheduled to release" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "scheduled to release" po angielsku

czasownik

powered by  eTutor logo