"scheduled to be released" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaplanowany zostać zwolnionym
  1. schedule czasownik + release czasownik
    Luźna kolokacja

    The final report is scheduled to be released by the end of May.

    Podobne kolokacje:

podobne do "scheduled to be released" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "scheduled to be released" po angielsku

czasownik

powered by  eTutor logo