"scan for" — Słownik kolokacji angielskich

scan for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeglądać dla
  1. scan czasownik + for przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    His eyes seemed to scan her face for a moment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo