"save by" — Słownik kolokacji angielskich

save by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oszczędzać przez
  1. save czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The company said the plan would save $200 million a year by 2000.

    Podobne kolokacje: