PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"savagely funny" — Słownik kolokacji angielskich

savagely funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieludzko zabawny
  1. savagely przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Now, with "Serious Money," she has done a savagely funny play about the glitterball world of high finance and greed.

    Podobne kolokacje: