"rural garden" — Słownik kolokacji angielskich

rural garden kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sielski ogród
  1. rural przymiotnik + garden rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We still recognize what Horace meant by a rural garden, a place to take refuge, as he did, from the irritations of city life.

    Podobne kolokacje: