"run well" — Słownik kolokacji angielskich

run well kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij dobrze
  1. run czasownik + well przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    So you might as well run, and be free for a few hours longer.

    Podobne kolokacje:

podobne do "run well" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "run well" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik