"run somewhere" — Słownik kolokacji angielskich

run somewhere kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij gdzieś
  1. run czasownik + somewhere przysłówek
    Luźna kolokacja

    I just seemed to run out of steam somewhere along the line.

powered by  eTutor logo