"run remotely" — Słownik kolokacji angielskich

run remotely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij zdalnie
  1. run czasownik + remotely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The first half-dozen flights had been run remotely from the control center underground in Armstrong spaceport.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo