PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"run poorly" — Słownik kolokacji angielskich

run poorly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij ubogo
  1. run czasownik + poorly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The challenges are even greater for authorities that have been poorly run.