"run partly" — Słownik kolokacji angielskich

run partly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biec częściowo
  1. run czasownik + partly przysłówek
    Luźna kolokacja

    The B line partly runs in a glassed-in tunnel above the ground.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo