"run fine" — Słownik kolokacji angielskich

run fine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przebiegnięta grzywna
  1. run czasownik + fine przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Most of the machinery, however, appeared to be up and running just fine.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo