"run concurrently" — Słownik kolokacji angielskich

run concurrently kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij jednocześnie
  1. run czasownik + concurrently przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    For the first time since 1992, the team and individual contests ran concurrently.

    Podobne kolokacje: