"run breathlessly" — Słownik kolokacji angielskich

run breathlessly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij bez tchu
  1. run czasownik + breathlessly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    They looked around to see the first girl they'd questioned, running breathlessly toward them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo