"room setting" — Słownik kolokacji angielskich

room setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie pokoju
  1. room rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Twenty-one room settings reflect the entertaining traditions of 18th- and 19th-century America.

    Podobne kolokacje: