"rightward drift" — Słownik kolokacji angielskich

rightward drift kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rightward dryf
  1. rightward przymiotnik + drift rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I love Europe because it has always been a moderating influence on the ever rightward drift of British politics.

    Podobne kolokacje: