"right project" — Słownik kolokacji angielskich

right project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawy projekt
  1. right przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I think this is the right project for the site," said Mayor White.

    Podobne kolokacje: