"ride several miles" — Słownik kolokacji angielskich

ride several miles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojedź na kilku milach
  1. ride czasownik + mile rzeczownik
    Silna kolokacja

    In the office, they will brag about riding 25 miles.

powered by  eTutor logo