PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"rezydencja ziemska" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rezydencja ziemska" po polsku

"rezydencja ziemska" — Słownik kolokacji angielskich

manor house kolokacja
  1. manor rzeczownik + house rzeczownik = rezydencja ziemska, dwór, dwór szlachecki
    Bardzo silna kolokacja

    They would have stood on the then main road, with the manor house set back to the north behind them.

    Podobne kolokacje: